Alojzij Vadnal

(Divača, 19. novembra 1910 – Ljubljana, 25. januarja 1987)

Matematik.

Diplomiral je 1934 na Filozofski fakulteti v Ljubljani in tu tudi doktoriral 1939 s temo Različne definicije paralelizma in ukrivljenosti prostora. Izpopolnjeval se je 1939/40 na Dunaju, 1946/47 v Sankt Peterburgu in 1961 v Pittsburhu. V letih 1934 – 47 je bil gimnazijski profesor v Ljubljani, nato do leta 1981 profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, od 1957 naprej redni profesor.

Ukvarjal se je zlasti z gospodarsko matematiko; zaslužen je za vpeljavo matematičnih metod v ekonomijo, linearnega, bilinearnega in dinamičnega programiranja, teorije lokacij in operacijskega raziskovanja. Objavil je več kot 100 strokovnih člankov, več kot 60 poljudnih člankov in več deset knjig, predvsem učbenikov. Ukvarjal se je tudi z matematičnim izrazjem. Več let je bil predsednik Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, kasneje častni član in častni član Prirodoslovnega društva Slovenije. Bil je častni doktor Univerze v Ljubljani. 1969 je prejel Kraigherjevo nagrado.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 14. zvezek, Ljubljana 2000, Vadnal, Alojzij, avtor Anton Suhadolc)Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik