Bernard Perger

(Zgornja Ščavnica, okoli 1440-Dunaj, okoli 1501, god [Sv. Bernard]  2. julija)

Pedagog, jezikoslovec, pravnik, matematik, astronom.

1464 je licenciat na artistični fakulteti in kasneje še na pravni fakulteti na dunajski univerzi. Tu je do 1481 predaval geometrijo,optiko, matematiko, astronomijo, latinsko slovnico, klasično književnost, pravo. 1471 je bil dekan artistične fakultete in rektor univerze. 1492-1501 je bil kraljevi superintendent na univerzi.

Pomembne so Pergerjeve reforme pouka latinščine. Sestavil je latinsko slovnico Grammatica nova, 1479, ki je bila prvi humanistični učbenik latinščine; z njo se je odvrnil od srednjeveških sholastičnih slovnic. Pergerjeva slovnica je sčasoma doživela vsaj 30 izdaj.

Ob smrti cesarja Friderika III. Habsburškega je na Dunaju in v Rimu objavil nagrobni govor (Oratio in funere sancte memoriae Friderici III.). To je lahko naredil le človek na enem od najvišjih klinov dvorne družbene lestvice.

V rokopisu je ostal koledar z astronomskimi podatki 1482-1500.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 8. zvezek, Ljubljana 1994, str. 301, Perger, Bernard, avtor Marjan Prosen)Opis:Pedagog, jezikoslovec, pravnik, matematik, astronom.
Ključne besedePedagog, jezikoslovec, pravnik, matematik, astronom