Blaž Matek

(Gornji Grad, 3. februar 1852 – Maribor, 29. januar  1910)

Učitelj matematike. Pisec učbenikov.

Maturiral je na celjski gimnaziji. 1984 je na univerzi v Grazu opravil državni izpit za profesorja matematike in fizike. Eno leto je poučeval na gimnaziji v Celju in nato do prezgodnje smrti na gimnaziji v Mariboru. Izdal je knjigi rešitev matematičnih nalog in pisal slovenske matematične učbenike za srednje šole: Aritmetika I, II, 1896, 1898, Geometrija I, II, 1896. Matkove učbenike so v prirejeni obliki uporabljali tudi po 1. svetovni vojni. Ti učbeniki so bili prvi, izvirno napisani v slovenščini, torej ne, kot na primer Močnikovi in Hočevarjevi, najprej napisani v nemščini in potem prevedeni v slovenščino. Pri pisanju je uspešno  reševal probleme slovenskega matematičnega izrazoslovja.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 7. zvezek, Ljubljana 1993, str. 20, Matek, Blaž, avtor Peter Legiša)Opis:Učitelj matematike. Pisec učbenikov.
Ključne besedeUčitelj matematike, Pisec učbenikov