Bogdan Kilar

(Beograd, 28. februarja 1930)

Geodet. Astronom.

Diplomiral je na Prirodoslovno – matematični fakulteti v Ljubljani, doktoriral 1971 na Tehniški Visoki šoli v Münchnu. Delal je na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, od 1985 kot izredni profesor. Ukvarja se z geodetsko astronomijo in višjo geodezijo. O tem je napisal knjigo Sferna trigonometrija z uporabo v geodeziji, Ljubljana 1983. Objavil je o znanstvenih in 45 strokovnih člankov in 3 visokošolske učbenike. Piše tudi v poljudne astronomske revije.  

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 5. zvezek, Ljubljana 1991, str. 64, Kilar, Bogdan)Opis:Geodet. Astronom.
Ključne besedeGeodet, Astronom