Bojan Mohar

(roj. Novo mesto, 21. septembra 1956)

Matematik.

Bojan Mohar je diplomiral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani leta 1979 Doktoriral je 1986 prav tam. Mentor je bil Tomaž Pisanski, doktorska teza pa naslov Grafi v kombinatorični topologiji. Profesor Mohar ima do sedaj 12 uspešnih doktorandov, od tega 5 na Univerzi Simon Fraser, Vancouver, Kanada.


V prvi polovici septembra 2016 je bilo objavljeno, da je Bojanu Moharju izročena Eulerjeva medalja. Od leta 1993 naprej dobita vsako leto največ dva matematika Eulerjevo medaljo za visoke dosežke na področju teorije grafov – teorija grafov obravnava splošne zakonitosti grafovskih problemov, npr., ali je možno v enem obhodu brez ponavljanja poti iti po ljubljanskih mostovih, po vsakem enkrat in brez izpuščanja prehodov. (Opomba: Bližnji »ljubljanski« mostovi naj nadomeščajo nekoliko bolj oddaljene »koenigsberške«. »O mostovih« je premišljal Leonhard Euler pred 300 leti in ne B. Mohar pred 30.)
Nekaj stavkov iz utemeljitve:
»Izjemno raziskovanje v obdobju treh desetletij Bojana Moharja uvršča med najpomembnejše svetovne diskretne matematike. Njegovi globoki in pomembni prispevki so dramatično izboljšali naše razumevanje strukturnih lastnosti grafov. Njegov opus med drugim obsega topološko teorijo grafov, grafovske minorje, neskončne grafe, spektralno teorijo grafov, algebraično teorijo grafov in računsko geometrijo.«

O pisanju člankov in pripravi referatov za konference poštejemo, da je bilo v zadnjih 14 letih v povprečju po 10 referatov in v zadnjih 7 letih v povprečju po 10 člankov, če se je seveda sestavljavcu seznama (Bojan Mohar) zdelo, da je članek omembe vreden. Pri okrog 90 člankih je približno 100 koavtorjev.

Bojan Mohar je redni profesor dveh univerz, University Simon Fraser, Vancouver, Kanada in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Je glavni urednik revije Journal of Combinatorial Theory Series B in glavni urednik za področje teorije grafov pri Electronic Journal of Combinatorics.

Dvema visokima domačima priznanjema se je z Eulerjevo medaljo tako pridružilo še tretje, mednarodno. Namreč, 1990 je Bojan Mohar dobil nagrado, sedaj poimenovano Zoisovo, za vrhunske dosežke pri proučevanju spektralnih lastnosti in določitvi izoperimetričnega števila končnih in neskončnih grafov. Leta 2000 je bil imenovan za ambasadorja Republike Slovenije v znanosti.

Viri:

  1. Enciklopedija Slovenije, 7. zvezek, Ljubljana 1993, str. 204, Mohar, Bojan
  2. Sandi Klavžar, FMF UL, Matematik Bojan Mohar prejemnik Eulerjeve medalje, Delo, 24. november 2016, str. 15. 


Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik