Cveto Trampuž

(Ljubljana, 2. februarja 1935 -  13. februarja 1999)

Matematik.

Diplomiral je 1966 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Od 1957 je delal na Inštitutu Jožef Stefan, tudi kot v. d. direktorja Republiškega računskega centra. Izpopolnjeval se je v Beogradu, Belinu, Koebenhavnu, Varšavi in na Dunaju. 1970-96 je bil zaposlen na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, najdalj kot predstojnik računalniškega centra. Bil je med prvimi računalnikarji v Sloveniji, na FDV pa je v družboslovje uvajal računalniško podprte matematične in statistične metode. Zaslužen je bil za ustanovitev študijske smeri družboslovna informatika. Skupaj s sodelavci je objavil okrog 30 znanstvenih in strokovnih člankov.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 13. zvezek, Ljubljana 1999, str. 307, Trampuž, Cveto, avtor Niko Toš)


Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik