Dušan Repovš

(Ljubljana, 30. novembra 1954)
 

Matematik.

Dušan D. Repovš [dúšan d` repóvš], slovenski matematik, je bil rojen 30. novembra 1954 v Ljubljani. 1977 je diplomiral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo Borsukova teorija oblike. Za doktorski študij na Državni univerzi v Tallahaaseeju na Floridi je dobil Fulbrightovo štipendijo. 1983 je tam doktoriral s tezo o posplošenih 3-mnogoterostih z 0-dimenzionalno singularno množico. Mentor je bil Robert Christopher Lacher.
Od 1983 naprej je Dušan Repovš vodja nacionalne skupine za topologijo, geometrijo in nelinearno analizo. ki na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko izvaja številne nacionalne in mednarodne projekte. Delo skupine je bilo ocenjeno kot najbolj kvalitetno.
Leta 1993 so Dušana Repovša izvolili za rednega profesorja geometrije in topologije in za predstojnika katedre za geometrijo in topologijo Pedagoške fakultete UL.
Doslej je bil mentor 7 doktorandom/kam in več kot 40 diplomantom/kam.
Profesor Repovš je objavil skoraj 400 raziskovalnih člankov in imel preko 200 vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah. Napisal je relativno manjše število, nekaj 10, popularizacijskih člankov. Do konca leta 2014 je v bibliografiji v Cobissu naštetih 1250 enot.
Raziskuje na področju teorije množic, topologije, algebre in nelinearne analize. Najbolj znan je po rezultatih na področju geometrijske topologije, zlasti po rešitvi klasičnega problema o prepoznavanju topoloških 3-mnogoterosti, dokazu kriterija o celularnosti v dimenziji 4 in dokazu Lipschitzovega primera klasične Hilbert-Smithove domneve. Kasneje je svoje raziskave razširil tudi na druga področja, zadnja leta se veliko ukvarja s parcialnimi diferencialnimi enačbami.
1998 je objavil monografijo o zveznih selekcijah večličnih preslikav, 2015 monografijo o parcialnih diferencialnih enačbah s spremenljivimi eksponenti in 2016 monografijo o višje-dimenzionalnih posplošenih mnogoternostih. 2011 je napisal tudi učbenik Topologija, Univerza v Ljubljani.
Priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije je Dušan Repovš dobil 1995 za izjemno uspešno promocijo slovenske znanosti v svetu, 1997 nagrado Republike Slovenije, sedaj poimenovano Zoisovo, za znanstvenoraziskovalno delo, 2009 medaljo Bogolyubova ukrajinskega matematičnega kongresa in leta 2014 za izjemne raziskovalne rezultate častni doktorat Univerze v Craiovi.
Članstvo v akademijah: New York Academy of Sciences, American Mathematical Society, European Mathematical Society, London Mathematical Society, Mathematical Society of Japan, Moscow Mathematical Society, French Mathematical Society, Swiss Mathematical Society, itd.
Je med ustanovnimi člani Inženirske akademije Slovenije.


[2] Mathematics Genealogy Project, ogled 19. oktobra 2016

[3] COBISS , ogled 19. oktobra 2016

[4] Wikipedija, ogled 19. oktobra 2016

 

Zadnji popravki 27. oktober 2017Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik