Edvard Kramar

(Novo mesto, 5. junija 1947)

Matematik.

Diplomiral je 1970 in doktoriral 1977 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Od 1978 dela na FNT, od 1988 kot izredni profesor. Področje njegovega dela je funkcionalna analiza. Objavil je več znanstvenih člankov v mednarodnih matematičnih revijah, več strokovno informativnih člankov v Obzorniku za matematiko in fiziko in izdal nekaj skript.

(Vir:Enciklopedija Slovenije, 5. zvezek, Ljubljana 1991, str. 379, Kramar, Edvard)Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik