Franc Galič

(Cirnik, Brežice, 26. avgusta 1929 – Ljubljana, 14. maja 1982)

Matematik.

Diplomiral je 1955 na Prirodoslovno-matematično-filozofski fakulteti v Ljubljani. Bil je direktor Zavoda za prosvetno in pedagoško službo v Ljubljani, 1962-64, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo, 1964-66, višji predavatelj na Pedagoški akademiji, 1966-81, prorektor Univerze v Ljubljani (tedaj Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani), 1977-81. Strokovno se je ukvarjal tudi s projektom za modernizacijo pouka matematike v osnovni šoli. Prevajal je dela o pouku matematike. Bil je avtor ali soavtor nekaj učbenikov za osnovno šolo.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 3. zvezek, Ljubljana 1989, str. 176, Galič, Franc, avtor Peter Petek)


Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik