Franc Hočevar

(Metlika,10. oktobra 1853  – Graz, 19. junij 1919)

Profesor matematike, avtor srednješolskih učbenikov.

V gimnaziji v Ljubljani se je navdušil za matematiko. Pri profesorju Ludwigu Boltzmannu je na dunajski univerzi doktoriral 1875 (po drugem viru 1876), torej ne starejši od 23 let. Po učiteljskih izpitih 1876 je začel poučevanje kot asistent na tehniški visoki šoli na Dunaju. Potem je dve leti  poučeval na gimnaziji v Innsbrucku in se na tamkajšnji univerzi habilitiral za privatnega docenta, nekakšno licenco za neplačana predavanja. Ko se je prijavil na prosto mesto na tehniški visoki šoli v Brnu, je bil zlahka izvoljen najprej za izrednega, nato za rednega profesorja. Po 4 letih je začel delo na tehniški visoki šoli v Grazu. Kasneje je bil dolga leta dekan strojne fakultete in imenovan za dvornega svetnika.

Njegove matematične razprave obravnavajo probleme iz diferencialnega in integralnega računa, diferencialnih enačb, sistemov diferencialnih enačb, algebre, teorije števil, neskončnih vrst in produktov, numerične analize in analitične geometrije v prostoru.

V nemščini je napisal vrsto odličnih učbenikov za aritmetiko in geometrijo  v gimnazijah in realkah.

Zavzemal se je za uvedbo odvoda in integrala v srednjo šolo. Njegovi učbeniki so bili prevedeni v več jezikov, v slovenščino žal ne. So jedrnati, jasni, pregledni, razumljivi, a nikoli na škodo matematične natančnosti. V učbenikih sta uravnoteženi teorija in uporaba, izbrane so primerne in koristne naloge, take, ki naj pri dijakih vzbude zanimanje za matematiko.

(Vir: OMF 56 (2009), str. 136 – 142, Marko Razpet: Spominska plošča Francu Hočevarju.)Opis:Profesor matematike, avtor srednješolskih učbenikov.
Ključne besedeProfesor matematike, avtor srednješolskih učbenikov