France Bezjak

(Rotman, 23. januarja 1909)

Učitelj matematike.

Diplomiral je 1933 na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz matematike in fizike. V letih 1934-60 je poučeval matematiko na srednjih šolah v Sinju, Mariboru in Užicu. Izvoljen je bil za izrednega profesorja matematike na Višji tehniški šoli v Mariboru in je tam predaval matematiko 1960-80. Napisal je več izdaj učbenika Matematika, Osnove diferencialnega in integralnega računa, Maribor 1975.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek, Ljubljana 1987, str. 258, Bezjak, France)Opis:Učitelj matematike.
Ključne besedeUčitelj matematike