Gabrijel Tomšič

(Ljubljana, 1. januarja 1937)

Matematik.

Diplomiral je 1960 na Naravoslovni fakulteti v Ljubljani in doktoriral 1971 na (isti fakulteti z novim imenom) Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo. Od 1962 je bil zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, od 1982 naprej je bil redni profesor. V letih 1977-82 je vodil Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Univerze v Ljubljani. Sam ali s sodelavci je napisal 30 strokovnih in znanstvenih člankov iz funkcionalne analize in aplikativne matematike ter 7 učbenikov.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 13. zvezek, Ljubljana 1999, str. 384, Tomšič, Gabrijel)


Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik