Hermannus de Carinthia, tudi Hermannus Dalmata ali Herman


Prva polovica 12. stoletja (rojstni kraj in datum ali kraj in datum smrti niso znani)

Sholastik. Astronom. Prevajalec.


Po rodu je bil iz Koroške ali severne Istre. Filozofsko in filološko izobrazbo si je pridobil v Chartresu. Kot prevajalec in znanstvenik je delal v južni Franciji in na univerzah v Španiji. Vsega njegovega dela ne poznamo. Najpomembnejši je prevod Ptolomejevega dela Planispherium (1143), po katerem so začeli poučevati astronomijo. Originalna pa je njegova razprava De esentiis (1143). V njej piše o 5 aristotelovskih kategorijah. Iz arabščine je prevedel Evklidove Elemente. Prvi je prevajal Koran v latinščino. Bil je med prvimi posredniki arabske kulture Evropi. Pripisujejo mu prevode iz astronomije, matematike in meteorologije, o merah, krogih, korenjenju, o dežju, o uporabi astrolaba. Njegovo delo naj bi imelo velik vpliv na srednjeveško astronomijo.


(Vir: Enciklopedija Slovenije, 4. zvezek, Ljubljana 1990, str. 16, 17, Hermannus de Carinthia, avtor Marijan Prosen)

(vir: Wikipedija)Opis:Sholastik. Astronom. Prevajalec.
Ključne besedeSholastik, Astronom, Prevajalec