Ivan Molinaro

(Škofja Loka, 26. oktobra 1903 – 19. julija 1988)

Matematik.

Srednješolski profesor matematike z zelo obsežnim strokovnim znanjem. Pisec in recenzent učbenikov.

V študij matematike na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je vpisal 1922. Diplomiral je 1928. Osem let je bil profesor matematike v gimnaziji na Ptuju. Med tem časom se je v študijskem letu 1931/32 v matematiki izpopolnjeval na Sorbonni v Parizu. Od 1936 do 1940 je poučeval na 3. gimnaziji v Ljubljani, od 1940 do 1945 na 4. gimnaziji. Leta 1945 je nekaj mesecev poučeval v Celju, od 1945 do 1948 zopet na 4. gimnaziji v Ljubljani in od 1948 do 1951 na 3. gimnaziji v Ljubljani. Od takrat do upokojitve je poučeval na gimnaziji v Mostah.

Pri svojem delu je bil izredno natančen. Učenci so ga cenili in spoštovali tudi zaradi doslednega in poštenega ocenjevanja. Sodeloval je pri pisanju in recenzijah učbenikov matematike za osnovno in za srednjo šolo. Soavtorstvo Zbirke vaj iz aritmetike, algebre in analize za III. razred srednjih šol mu je bilo pripisano prav zaradi izredno skrbne recenzije.

Vse do pozne starosti je študiral klasična matematična dela in spremljal razvoj stroke. Uporabljal je lastno bogato knjižnico z matematično literaturo v več evropskih jezikih. Francosko slovnico je znal bolje od večine Francozov, italijanščino je brezhibno obvladal po svojih prednikih, v angleščini in nemščini je prebrano tekoče razumel.

(Viri: [1] OMF 37 (1990), str. 29, 30, Branko Roblek: Profesor Ivan Molinaro)Opis:Srednješolski profesor matematike z zelo obsežnim strokovnim znanjem. Pisec in recenzent učbenikov.
Ključne besedeMatematik