Ivan Tomec

(Fara, Bloke, 22. novembra 1880 – Ljubljana, 21. marca 1950)

Astronom.

Delal je kot davčni uslužbenec v Ljubljani in drugih krajih. 1918 si je v Kamniku uredil astronomsko opazovalnico, od 1935 jo je imel v Ljubljani. Po dolgoletnih opazovanjih Sonca je sklepal, da so geomagnetni pojavi, vremenske ujme in potresi v vzročni zvezi s Sončnimi pegami, njihovim številom, obsežnostjo in gibanjem. Napisal in objavil je veliko poljudnih člankov, nekaj strokovnih razprav in 3 knjige: Die Rythmen, die Pulsationen, die Herdzone und die Fernwirkung der Sonne, 1938, Die Erdbeben – Sonnenbeben, 1940, Tajne našega Sonca, 1947.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 13. zvezek, Ljubljana 1999, str. 279, Tomec, Ivan, avtor Marijan Prosen)Opis:Astronom.
Ključne besedeAstronom