Janez Jurij Hočevar, tudi Hozhevar, Gottscheer, Gottseer

(Novo mesto, 2. oktobra 1656 – Ljubljana, 22. avgust 1714)

Skladatelj. Astronom.

Glasbeno izobrazbo si je pridobil v ljubljanskem jezuitskem kolegiju in v Padovi, kjer je študiral pravo in 1686 postal doktor prava. Delal je v Ljubljani kot odvetnik deželnih stanov in glasbeni vodja jezuitskega gledališča. Bil je član Academiae operosorum in Academiae philharmonicorum. Skladal je cerkvena dela, navedenih je npr. 16 lavretanskih litanij, in glasbo za jezuitske dramske predstave, ki jo izpričujejo ohranjeni povzetki iz 1690, 1710, 1712, 1713; dela se v celoti niso ohranila.

Ukvarjal se je tudi z astronomijo in izdal knjigi De cometis, 1696, Observationes astronomicae circa stellas fixas et errantes, 1696 ter še nekaj astroloških del.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 4. zvezek, Ljubljana 1990, str. 36, Hočevar, Janez Jurij, avtorja J. Sivec in M. Prosen) Opis:Skladatelj. Astronom.
Ključne besedeSkladatelj, Astronom