Janez Rakovec

(Ljubljana, 22. aprila 1949)

Matematik.

Diplomiral je 1972 in doktoriral 1979 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Tu je bil na oddelku za matematiko tudi zaposlen 1973 – 1992, od 1980 kot docent za matematično analizo in topologijo. Ukvarjal se je s topologijo, predvsem s trirazsežnimi mnogoterostmi. Napisal je učbenika Osnovni pojmi topologije, 1980, Matematične strukture. Primeri in rešene naloge, 1983. Objavil je 15 znanstvenih in strokovnih člankov.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 10. zvezek, Ljubljana 1996, str. 74, Rakovec, Janez)


Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik