Jernej Kozak

(Ljubljana, 12. septembra 1946)

Matematik.

Diplomiral je 1969 in doktoriral 1978 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Izpopolnjeval se je na Univerzi v Madisonu (Wisconsin). 1975-79 je bil vodja računskega centra FNT. 1979 je bil izvoljen za docenta na FNT, 1990 direktor Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko. Ukvarja se z numerično in računalniško matematiko. Napisal je knjigi Podatkovne strukture in algoritmi, Ljubljana 1986, Od računala do urejanja besedil, Ljubljana 1986. Objavljenih ima nad 20 člankov v matematičnih revijah.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 5. zvezek, Ljubljana 1990, str. 347, Kozak, Jernej)Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik