Jožef Lep

(Kapla, 20. februarja 1928 - Maribor, 17. oktobra 2013)

Matematik.

Diplomiral je 1956 na Prirodoslovno-matematični-filozofski fakulteti v Ljubljani.  Magistrsko delo iz leta 1972 iima naslov Dvodimenzionalna Moebiusova geometrija. Aksiomatska izgradnja in povezava s hiperboličnim prostorom, obseg 277 strani. Doktoriral je 1982 na Tehniški fakulteti v Mariboru z disertacijo Tretji robni problem upogiba zmerno debele plošče.

V letih 1952-64 je poučeval na gimnaziji na Ravnah na Koroškem, nato na Tehniški fakulteti in Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru, od 1988 kot redni profesor. Leta 1997 ga je Univerza v Mariboru imenovala za zaslužnega profesorja.

Raziskoval je Möbiusovo geometrijo in Mushelišvilijeve metode v mehaniki. Trije izvirni znanstveni članki se nanašajo na snov doktorske disertacije, prav tako obsežna monografija Reševanje elastostatičnih problemov z analitičnimi funkcijami za Stevensonov model zmerno debele homogene izotropne plošče, Maribor 1982. Med leti 1976 in 1996 je objavil 28 recenziranih matematičnih učbenikov za študente Tehniške fakultete in Fakultete za gradbeništvo UM. Približno toliko je tudi drugih učbeniških gradiv. V celoti ma v bibliografiji COBISS 108 naswlovov.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 6. zvezek, Ljubljana 1992, str. 132, Lep, Jože)


Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik