Jože Povšič

(Dobrova pri Škocjanu, 6. marca 1907 – Ljubljana, 3. marca 1985)

Matematik.

Diplomiral je 1934 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 1935 je postal pomožni asistent na Inštitutu za fiziko Tehniške fakultete, 1936 suplent na Tehniški srednji šoli v Ljubljani in pozneje profesor, 1959-74 tudi pomočnik ravnatelja. O pouku matematike je pisal v Sodobni pedagogiki, Pedagoškem tisku in Obzorniku za matematiko in fiziko. 1953-59 je bil urednik Zbornika pedagoških člankov. V Delih SAZU so izšle bibliografije F. Močnika, 1966, Jurija Vege, 1974 in F. Hočevarja, 1978. Iz 1978 je tudi tipkopis bibliografije R. Zupančiča, ki ga hrani SAZU. Je soavtor bibliografij J. Plemlja, R. Zupančiča in F. Hočevarja, vse iz Matematične knjižnice.

Prejel je Žagarjevo nagrado. Bil je častni član Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 9. zvezek, Ljubljana 1995, str. 207, Povšič, Jože)


Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik