Jože Vrabec

(Ljubljana, 21. oktobra 1940)

Matematik.

Diplomiral je 1963 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Doktoriral je 1971 na Univerzi Wisconsin v Madisonu. 1973/74 je raziskoval na Princetonu (New Jersey). Od 1964 je zaposlen na sedanji Fakulteti za matematiko in fiziko, od 1988 naprej je bil redni profesor za algebro, matematično analizo in topografijo. Predaval je tudi na podiplomskem študiju na Univerzi v Zagrebu.

Raziskuje v topologiji. Objavil je 13 znanstvenih člankov v mednarodnih revijah, prav toliko v domačih. Ima 200 prikazov člankov drugih avtorjev v Mathematical Reviews in Zentralblatt für Mathematik. Napisal je krajšo monografijo Bordism, Homology and Stiefel-Whitney Numbers, 1982, in univerzitetni učbenik Metrični prostori, 1990.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 14. zvezek, Ljubljana 2000, str. 367, Vrabec, Jože)Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik