Josip Globevnik

(Ljubljana, 6. decembra 1945)

Matematik.

Diplomiral je 1968 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Doktoriral je prav tam 1972, mentor je bil I. Vidav.  V letih 1969-88 je delal na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, za izrednega profesorja je bil izvoljen 1978, za rednega 1983. Od 1988 je redni profesor za matematično analizo na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo. Bil je gostujoči profesor na univerzah v ZDA, 1973/74, 1978/79, 1983/84, krajši čas na več univerzah v Evropi, Braziliji, Izraelu. Njegovo raziskovalno področje je kompleksna analiza, predvsem teorija holomorfnih funkcij več kompleksnih spremenljivk in holomorfnih preslikav. V mednarodnih matematičnih revijah je objavil okoli 60 znanstvenih člankov in razprav in poročal o svojem delu na številnih mednarodnih matematičnih srečanjih.  Od 1985 je dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, od 1989 redni. 1976 je prejel Kidričevo nagrado.
(Vir: [1]Enciklopedija Slovenije, 3. zvezek, Ljubljana 1987, str. 250, Globevnik, Josip, [2] OMF 36 (1989), str. 157, Prof.dr. Josip Globevnik – redni član SAZU, avtor Ivan Vidav)Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik