Josip Mazi

(Žiri, 24. januarja 1872 – Ljubljana, 25. junija 1936)

Matematik. Pisec učbenikov.

Matematiko in opisno geometrijo je študiral na Visoki tehnični šoli in univerzi na Dunaju ter 1906 opravil profesorski izpit. Služboval je na ljubljanski realki in tu postal 1919 direktor.  Napisal ali po Blažu Matku priredil je slovenske učbenike za geometrijo od 1. do 5. razreda srednjih šol: Geometrijski nazorni nauk za prvi razred srednjih šol, 1909, Geometrija za drugi razred srednjih šol, 1910, Osnovni pojmi poševne in pravokotne projekcije, 1910, Geometrija za tretji razred srednjih šol, 1911, Geometrija za nižje razrede srednjih šol, 1920.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 7. zvezek, Ljubljana 1993, str. 28, Mazi, Josip, avtor Peter Legiša)

(vir: Wikipedija)Opis:Matematik. Pisec učbenikov.
Ključne besedeMatematik, Pisec učbenikov