Joso Vukman

(Pirovac, 18. septembra 1946)

Matematik.

Diplomiral je 1969 in doktoriral 1977 iz matematike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Zaposlen je bil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, 1971 – 73, 1973 – 90 je bil redni profesor na Visoki ekonomsko – komercialni šoli v Mariboru in od 1990 redni profesor na Pedagoški fakulteti v Mariboru.

V mednarodnih revijah je objavil okrog 40 znanstvenih člankov. Raziskuje v funkcionalni analizi in algebri. Sodeloval je na več znanstvenih srečanjih in v znanstvenih ustanovah.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 14. zvezek, Ljubljana 2000, Vukman, Joso)Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik