Karel Toš

(Novo mesto, 26. novembra 1687 – Ljubljana, 26. januarja 1737)

Matematik.

1703 je na Dunaju stopil v jezuitski red, nato je študiral teologijo in filozofijo in iz filozofije doktoriral. Poučeval je matematiko in moralno teologijo na gimnazijah v različnih krajih monarhije, 1710-12 in 1734-37 v Ljubljani. Napisal je več matematičnih del, Rudimenta mathematices ac geometriae prout haec  praesupponitur ad algebram, Auguste Vindelicorum 1730, pa tudi drugih, Geographia nova veterum locorum regnorumque nominibus et historica synopsi aucta, Tyrnaviae 1725.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 13. zvezek, Ljubljana 1999, str. 296, Toš, Karel, avtor Igor Longyka)Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik