Marija Munda

(Frankolovci, Ormož, 24. januar 1932 - 6. marec 2012)

Matematičarka. Vsa leta službe je vodila matematične krožke in dijake uspešno pripravljala na tekmovanja.

Diplomirala je 1957 na Univerzi v Ljubljani. Od 1957-59 je poučevala matematiko na I. gimnaziji v Mariboru, od 1959-81 na II. gimnaziji v Mariboru. 1981 se je zaradi bolezni predčasno upokojila.

Izpeljala je spremljavo in evalvacijo novih gimnazijskih učbenikov matematike,pripravila zvezek nalog k novim učbenikom  in obsežno zbirko maturitetnih nalog.

Za dijake iz matematičnih krožkov je prevajala zbirke nalog. S krožkarji se je ukvarjala veliko in tudi zato so bili njeni učenci  na matematičnih tekmovanjih uspešni in mnogi so se kasneje zelo uveljavili.

Bila je vzorna mentorica mlajšim: pripravljala je vzorčne nastope, vodila je šolski matematični aktiv, ob uvajanju novih učnih načrtov je učiteljem pomagala s predavanji.

Veliko je delala v Društvu matematikov, fizikov in astronomov. 15 let je bila tajnica mariborske podružnice, organizirala je dve vseslovenski tekmovanji iz matematike, 1972, 1978, tekmovanje iz fizike 1976 in društveni občni zbor 1978.
1991 je bila imenovana za častno članico DMFA.

Vir:
[1] OMF 39 (1992, 1. številka), str. III, Utemeljitev, Prof. Marija Munda


Opis:Matematičarka. Vsa leta službe je vodila matematične krožke in dijake uspešno pripravljala na tekmovanja.
Ključne besedeMatematičarka