Marko Petkovšek

(Ljubljana, 1955)

Matematik. Proučuje in poučuje teoretično računalništvo. Zelo znana je knjiga A=B.

Diplomiral je 1978 na Univerzi v Ljubljani z diplomskim delom NP-polni problemi, doktoriral 1991 na Univerzi v Pittsburghu z disertacijo Finding closed-form solutions of difference equations by symbolic methods.

Dela na Oddelku za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete Diskretna matematika, Diskretne strukture, Izbrana poglavja iz simbolnega računanja in računalniške aritmetike, Optimizacija, Računalništvo, in na Oddelku za teoretično računalništvo Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.

Objavil je 44 znanstvenih člankov in 29 prispevkov (ter 30 povzetkov prispevkov) na mednarodnih znanstvenih konferencah,večino s soavtorji,nekaj strokovnih člankov in  5 poljudnih v Preseku, 4 visokošolske učbenike, od teh 3 s skupnim naslovom Izbrana poglavja iz računalništva.

Marko Petkovšek, Herbert Wilf in Doron Zeilberger so napisali knjigo A=B, 1996, japonski prevod 1997, o kateri Donald E. Knuth pravi v predgovoru: »Znanost je tisto, kar razumemo dovolj dobro, da znamo razložiti računalniku, vse drugo je umetnost. V zadnjih letih se je precejšen del matematike iz umetnosti spremenil v znanost. Znanost napreduje torej tako, da se vanjo spreminjajo posamezne pokrajine umetnosti. V tem vam bo knjiga pomagala videti nove meje. Ko sem prišel do enačbe Sn=k(2n-2kn-k)2(2kk)2, si z nekaj začetnimi členi  1, 8, 88, 1088 nisem mogel nič pomagati do eksplicitne oblike, z Gosper-Zeilbergerjevim algoritmom pa sem se v par minutah poučil, da je n2Sn=16n-122n2-2n+1Sn-1-256(n-1)2Sn-2.«

Viri:
[1] Fakulteta za matematiko in fiziko
[2] Marko Petkovšek
[3] bibliografija na izum.siOpis:Matematik. Proučuje in poučuje teoretično računalništvo. Zelo znana je knjiga A=B.
Ključne besedeMatematik