Matej Brešar

(Kranj, 1963)

Matematik. Leta 1995 je za vrhunske dosežke v matematiki prejel Nagrado Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo.

Je sin matematika Franceta Brešarja. Maturiral je 1982 na II. gimnaziji v Mariboru. Po diplomi na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani 1987 se je zaposlil na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani. Doktoriral je 1990 pod mentorstvom Josa Vukmana  z disertacijo Odvajanja, homomorfizmi in sorodne preslikave na kolobarjih in Banachovih algebrah. Istega leta je postal visokošolski učitelj na Odseku za matematiko Pedagoške fakultete v Mariboru. Bil je mentor 63 diplomskih nalog, 6 magistrskih del in 4 doktorskih disertacij. Po tem letu je večinoma zaposlen na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, na IMFM vodi raziskovalno skupino Algebre in kolobarji.

V vodilnih mednarodnih matematičnih revijah je objavil več kot 120 del in 25 prispevkov na matematičnih konferencah. Vsebujejo vrsto izvirnih znanstvenih dosežkov. Eden od obravnavanih problemov je odgovor na vprašanje iz petdesetih let 20. stoletja, ki ga je načel von Neumann. Brešar je odgovoril, kdaj slika omejenega odvajanja na Banachovih algebrah leži v radikalu. Raziskoval je, kdaj so lokalna odvajanja tudi globalna. Njegov glavni prispevek k študiju komutirajočih preslikav je uporaba algebraičnega pristopa. Med pomembnimi njegovimi deli je rešitev Hersteinovega vprašanja o karakterizaciji Liejevih izomorfizmov. K 30 let nerešenemu vprašanju je pristopil z novo metodo na višji abstraktni ravni. Članek  je bil v nekaj letih citiran več kot 20-krat. S to rešitvijo je možna širša uporaba algebraičnih metod za reševanje vprašanj iz analize.

Objavil je okrog 350 recenzij in ocen. 33 krat je predaval na univerzah po Evropi in drugod.

Viri:
[1] Univerza v Ljubljani
[2] Wikipedija,
[3] bibliografija na izum.si Opis:Matematik. Leta 1995 je za vrhunske dosežke v matematiki prejel Nagrado Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo.
Ključne besedeMatematik