Mateja Šajna

(?, 1968)

Matematičarka. Na Univerzi v Ottawi je docentka za diskretno matematiko in teorijo grafov.

Iz matematike je diplomirala 1992 na Univerzi v Ljubljani z diplomskim delom Generični rang matrike. Doktorirala je 1999 na Univerzi  Simon Fraser, Vancouver, Kanada. Mentor je bil Brian Roger Alspach, naslov disertacije Cycle Decompositions of Kn in Kn-I.

Je docentka za diskretno matematiko na Oddelku za matematiko in statistiko Univerze v Ottawi. V zimskem semestru 2011/12 je učila diskretno matematiko za računalništvo. Prej je učila že algebraično teorijo grafov, 2003, zgodovino matematike, 2004, avtomorfizme grafov, 2005, uporabo diskretne matematike, 2006, uvod v uporabno linearno algebro, 2010.  Raziskuje v teoriji grafov in kombinatoriki: razcep grafov na cikle, faktorizacija grafov, grafi in grupe, Hamiltonove poti in cikli, simetrija v hipergrafih, uporaba teorije grafov v biologijii. Objavljenih ima 16 originalnih znanstvenih člankov.

2009 je bila mentorica 2 doktorandkama.

Kaj je matematika? Iskanje in proučevanje vzorcev. Izberemo skupine reči, pojmov, proučujemo povezave in opazujemo vzorce. Ugotovimo, kako lepo je, ko stvari, lastnosti zavzamejo  mesto, ki se natančno prilega napovedanemu vzorcu. Recimo v  teoriji grafov  – narišemo in se veselimo simetrij.

Viri:
[1] Univerza v Ottawi
[2] Mathematics Genealogy Project
[3] bibliografija na izum.si
[4] Slovenski matematiki (kronološko)Opis:Matematičarka. Na Univerzi v Ottawi je docentka za diskretno matematiko in teorijo grafov.
Ključne besedeMatematičarka