Matjaž Omladič

(Ljubljana, 8. avgusta 1950)

Matematik.

Diplomiral je 1973 in doktoriral 1980 na oddelku za matematiko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Na istem oddelku, na sedanji Fakulteti za matematiko in fiziko, se je zaposlil 1973, bil 1987 izvoljen za izrednega in 1992 za rednega profesorja. Bil je tudi gostujoči profesor na več univerzah, npr. 1987/88 na Univerzi Dalhousie, Kanada, in vabljen na znanstvene ustanove in konference. Je član Ameriškega matematičnega združenja in ocenjevalec publikacije Mathematical Reviews.

Raziskuje vprašanja teorije operatorjev. Med pomembnejšimi dosežki je dokaz obstoja invariantnega podprostora za skalarno n-spektralne operatorje. Objavil je več kot 30 člankov v mednarodnih matematičnih revijah. V soavtorstvu z doktorandi piše tudi članke v domače revije, npr. Obzornik za matematiko in fiziko.

Po številu doktoratov pod njegovim mentorstvom (več kot 15) je verjetno trenutno najuspešnejši učitelj mlajših matematikov raziskovalcev.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 8. zvezek, Ljubljana 1994, str. 130, Omladič, Matjaž)



Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik