Milan Hladnik

(?,1950)

Matematik.

Diplomiral je 1973 na Univerzi v Ljubljani. Za diplomsko nalogo Robni problemi za nelinearne diferencialne enačbe drugega reda je dobil Prešernovo nagrado študentom.

Doktoriral je 1985 na Univerzi v Ljubljani; mentor je bil Matjaž Omladič, naslov disertacije Spektralnost in druge lastnosti elementarnih operatorjev.

Je izredni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Bibliografskih enot je skupaj 176. Objavljenih ima 19 izvirnih znanstvenih člankov in 6 preglednih, 7 strokovnih in prav toliko poljudnih člankov, večino v Obzorniku in Preseku in 23 predstavitev knjig. V zbirki Sigma sta bili objavljeni knjigi Moderna kvadratura kroga, 1995, Konveksne množice v ravnini, 1997. Visokošolskih učbenikov ima v soavtorstvu kar 13: Rešene naloge iz analize I, 1972, Uvod v teorijo C*-algeber, 1979, 1982, Naloge in primeri iz funkcionalne analize in teorije mere, 1980, 1985, Naloge in problemi iz matematične analize. Del I. Množice in števila, 1982, 1988, Verjetnost in statistika: zapiski predavanj, 2002, Realna analiza: zapiski predavanj, 2006, Uvod v harmonično analizo na lokalno kompaktnih grupah: zapiski predavanj, 2007, Analiza I: zapiski predavanj, 2010. Med 1974 in 1991 je bil soavtor 19 končnih poročil o raziskavah Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko Univerze v Ljubljani s področij: vektorske analitične funkcije, analitične funkcije v neskončno dimenzijah, funkcionalna analiza v linearnih topoloških prostorih, spektralni invariantni podprostori, spektralne konstrukcije navideznih predstavitev, spektralnost elementarnih operatorjev, posplošene ekstremne točke, Cauchyjeva funkcijska enačba.

2001 je bil mentor 1 doktorandu in med 1990 in 1999 8 magistrandom.

Viri:
[1] Mathematics Genealogy Project
[2] Fakulteta za matematiko in fiziko
[3] bibliografija na izum.siOpis:Matematik.
Ključne besedeMatematik