Milan Kac

(Lendava, 25. oktober 1924)

Matematik.

Profesor matematike na Klasični gimnaziji v Mariboru, kasneje na Tehniški fakulteti v Mariboru.

Po nižji gimnaziji v Šentvidu pri Ljubljani se je vpisal na trgovsko akademijo. Študij je prekinila 2. svetovna vojna. Iz izgnanstva v Srbiji je pobegnil na Madžarsko in tam dokončal trgovsko akademijo, še med vojno. Zaradi dolgega služenja vojaščine se je lahko vpisal na študij matematike v Ljubljani šele 1949. Diplomiral je 1953. Pred diplomo in po njej je do 1960 poučeval matematiko na sedanji I. gimnaziji v Mariboru, tedaj Klasični gimnaziji. Po 1960 je predaval na Višji tehniški šoli, sedanji Tehniški fakulteti v Mariboru, vse do upokojitve 1991, pa tudi še kasneje. Doktoriral je 1975 na Tehniški visoki šoli v Gradcu (Grazu) z disertacijo: Über den Aufbau des inneren Abstandes in einer Klasse von verallgemeinerten metrischen Räumen.

Za njegovo poklicno delo je značilen izreden posluh za probleme, s katerimi se ob matematiki srečujejo učenci, študenti, učitelji, tehniki. Bil je odličen pedagog in vsestransko razgledan učitelj. Sodeloval je pri vzgoji prvih strokovnjakov za delo z računalniki. Zelo veliko je predaval, tako, da je bilo število njegovih fakultetnih predavanj že primerljivo z obveznostmi srednješolskega profesorja. Kljub temu je našel čas za pisanje več višješolskih učbenikov matematike in računalništva: Opis digitalnega računalniškega …, s soavtorjem, 1977, Matematika I, 385 str., 1981, Računalništvo: gradivo s tečaja …, s soavtorji, 1972, Zbirka nalog iz matematike I in II, 201 str., 1988. Napisal je še okoli s soavtorji 25 različnih učbeniških gradiv in s soavtorji 15 zaključnih poročil o raziskavah. Bil je mentor pri 2 doktoratih (1991, 1993)

(Viri: [1], OMF 39 (1992), str. III,Ciril Velkovrh: Častni člani DMFA Slovenije v letu 1991 – prof. dr. Milan Kac),[2] MaFiRa-Wiki)


Opis:Profesor matematike na Klasični gimnaziji v Mariboru, kasneje na Tehniški fakulteti v Mariboru.
Ključne besedeMatematik