Mirko Dobovišek

(??)

Matematik.

Diplomiral je 1974 na oddelku za matematiko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani z diplomsko nalogo Numerična zaloga vrednosti operatorja. Doktoriral je 1990 na Univerzi v Ljubljani. Naslov disertacije je bil Operatorska Riccatijeva enačba, mentor Matjaž Omladič.

Je docent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Objavil je 9 izvirnih znanstvenih člankov, od tega 5 samostojno, o operatorskih enačbah, matričnih enačbah in enačbah v C*-algebrah. Sledita še 2 (2007, 2008) o preslikavah glede na trojni Jordanov produkt. V Presek je napisal 5 poljudnih člankov o različnih temah. Je avtor ali soavtor 23 visokošolskih učbenikov: Rešene naloge iz analize I, več izdaj, Naloge iz algebre I, več izdaj, Rešene naloge iz analize II, več izdaj, Riemannov in Lebesguev integral v Rn, 1997, Nekaj o diferencialnih enačbah, 2011, oboje v Izbranih poglavjih iz matematike in računalništva, ter Matematika II, Oddelek za tekstilstvo, 2002, in Matematika za farmacevte, 2007. Je soavtor 12 končnih raziskovalnih poročil o raziskovanjih Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko. Prvopodpisani je pri 4 poročilih. Iz poročila 1991, Riccatijeva enačba v algebrah z involucijo, je razvidno, da gre za nadaljevanje Doboviškovega doktorskega raziskovanja.

Viri:
[1] Mirko Dobovišek
[2] Fakulteta za matematiko in fiziko
[3] Mathematics Genealogy Project
[4] bibliografija na izum.siOpis:Matematik.
Ključne besedeMatematik