Oton Sajovic

(Ljubljana, 6. avgusta 1907 – Sežana, 4. aprila 1996)

Matematik. Profesor opisne geometrije.

Diplomiral je 1929 na matematičnem oddelku Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Poučeval je na srednjih šolah, najdalj na Prvi realni gimnaziji v Ljubljani. 1946 je postal izredni profesor za opisno geometrijo na Fakulteti za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Do 1960 je bil edini učitelj opisne geometrije na ljubljanskih tehniških fakultetah. 1961 je bil izvoljen za rednega profesorja na Fakulteti za arhitekturo,gradbeništvo in geodezijo.

Objavil je 4 strokovne članke. Sam ali v soavtorstvu je spisal številne srednješolske učbenike: Trigonometrija in analitična geometrija za srednje šole, Ljubljana 1937, Fizika za sedmi in osmi razred srednjih šol in višje strokovne šole, Ljubljana 1939, skupaj z M. Adlešičem Trigonometrija za srednje šole, Ljubljana 1951, skupaj s F. Ahlinom in F. Jeranom Analitična geometrija v ravnini za srednje šole, Ljubljana 1952, visokošolska skripta Opisna geometrija ter, nista učbenika, Normalna aksonometrija, Ljubljana 1962 in Terminološki slovar opisne geometrije, Ljubljana 1975.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 10. zvezek, Ljubljana 1996, str. 368, Sajovic, Oton, avtor Janez Strnad)Opis:Matematik. Profesor opisne geometrije.
Ključne besedeMatematik, Profesor opisne geometrije