Peter Šemrl

(Kranj, 19. aprila 1962)

Matematik.

Diplomiral je 1985 in doktoriral 1988 na Fakulteti za naravoslovje in  tehnologijo v Ljubljani. 1985-88 je delal na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani, zatem na FNT. 1993-98 je poučeval na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, od 1994 kot izredni profesor. Od 1998 dela na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Bil je gostujoči profesor na več univerzah v Evropi, ZDA, Kanadi in Indiji. Njegovo raziskovalno področje je funkcionalna analiza, predvsem teorija operatorjev. V matematičnih revijah je objavil sam ali s sodelavci čez 70 člankov. 1996 je dobil Nagrado RS za znanstveno-raziskovalno delo.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 13. zvezek, Ljubljana 1999, str. 20, Šemrl, Peter)Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik