Peter Legiša

(Ljubljana, 13. maja 1950)

Matematik.

Diplomiral je 1972 in doktoriral 1977 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani.  Tu je tudi zaposlen od 1973, od 1989 kot izredni profesor. Njegovo raziskovalno področje je funkcionalna analiza. O tem je napisal več znanstvenih člankov. Napisal je več strokovnih člankov o starejših slovenskih avtorjih matematičnih učbenikov in njihovih delih.

Je avtor ali soavtor večjega števila srednješolskih učbenikov za matematiko: Matematika. Kotne funkcije, trigonometrija, Ljubljana 1985, Matematika. Polinomi, racionalne funkcije, krivulje drugega reda, Ljubljana 1985, Matematika I. Geometrija v ravnini, Ljubljana 1987, Matematika. Odvod, integral, 1990, Matematika. Realna števila, linearna funkcija, Ljubljana 1991.

O njegovih učbenikih kroži anekdota, kako jih je francoski matematik in didaktik matematike omenjal kot zgled, da »vendarle nekje na svetu še vedno uporabljajo učbenike srednješolcem primerne matematične strogosti« .

Je uspešen amaterski fotograf.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 6. zvezek, Ljubljana 1992, str. 118, Legiša, Peter)Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik