Peter Petek

(Ljubljana, 28. marca 1944)

Matematik.

Na 5. mednarodni matematični olimpijadi 1963 je dosegel srebrno kolajno.

Na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo je diplomiral 1967 in 1974 doktoriral. 1975 je postal docent, 1987 izredni profesor na sedanji Fakulteti za matematiko in fiziko. Od 1993 do upokojitve je bil redni profesor na Pedagoški fakulteti.

Znanstveno je delal na področju algebrske topologije pri homologiji simetričnih grup in teorije dinamičnih sistemov pri iteraciji funkcij. Objavil je 17 znanstvenih člankov v mednarodnih matematičnih revijah in v Obzorniku za matematiko in fiziko. Napisal je 10 poljudnih člankov za Presek. 1975-77 je bil urednik Preseka. Je častni član Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 8. zvezek, Ljubljana 1994, str. 321, Petek, Peter)Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik