Opis:Slomškov dan, 22. september 2012 v Ponikvi
Ključne besedeSlomškov dan