Slobodan Žumer

(Ljubljana, 9. maja 1945)

Fizik.

Diplomiral je 1967 in doktoriral 1973 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. 1975/76 se je izpopolnjeval na Svobodni univerzi v Bruslju. Od 1967 je zaposlen na sedanji Fakulteti za matematiko in fiziko, od 1987 naprej kot redni profesor. 1984-86 je bil gostujoči raziskovalec na državni univerzi Kent v Ohiu in nato do 1995 pridruženi profesor.

Najprej se je ukvarjal s teorijo relaksacije v feroelektričnih in inkomenzurabilnih sistemih, nato s teorijo in modeliranjem v fiziki mehkih snovi, posebej pri mikroograjenih tekočih kristalih. Za pomemben prispevek pri raziskavah polimernih disperzij tekočih kristalov na univerzi v Kentu, ki so bile podlaga za 3 ameriške patente, je 1990 prejel Kidričevo nagrado. V Ljubljani vodi skupino za fiziko mehkih in delno urejenih snovi na Fakulteti za matematiko in fiziko in na IJS.

S sodelavci je v revijah objavil več kot 140 znanstvenih člankov. Bil je sourednik knjig Liquid crystals in complex geometries formed by polymer and porous networks, London 1996, in Defects in liquid crystals: computer simulations theory and experiment, Dordrecht 2001. Je soavtor univerzitetnih učbenikov Termodinamika in Statistična mehanika.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 15. zvezek, Ljubljana 2001, str. 381, Žumer, Slobodan)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik