Tomaž Pisanski

(Ljubljana, 24. maja 1949)

Matematik.

Diplomiral je 1972 in doktoriral 1981 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. 1969-70 se je izpopolnjeval na univerzi v Nancyju(Francija) in na Pensilvanski državni univerzi. Od 1972 je zaposlen na »domači« fakulteti, od 1993 kot redni profesor.

Ukvarja se z diskretno in računalniško matematiko, predvsem s topološko teorijo grafov, z algoritmi in podatkovnimi strukturami na grafih in omrežjih, uporabo grafov v kemiji ter z diskretno optimizacijo in uporabo v finančni matematiki. Je eden od začetnikov teorije grafov in teoretičnega računalništva v Sloveniji. 1992 je ustanovil oddelek za teoretično računalništvo na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Predaval je na univerzah v 6 državah in bil med organizatorji več kot 20 znanstvenih srečanj. Bil je med ustanovitelji revije Presek. Dvakrat je bil sourednik revije Discrete Mathematics. Objavil je več kot 100 znanstvenih, strokovnih in poljudnoznansvenih člankov.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 8. zvezek, Ljubljana 1994, str. 355, Pisanski, Tomaž)Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik