Tomislav Skubic

(Ljubljana, 6. oktobra 1930 – 10.marca 1996)

Matematik.

1953 je diplomiral na Prirodoslovno-matematični fakulteti v Ljubljani, 1962 pa doktoriral na isti fakulteti, vmes preimenovani v Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo. Po diplomi je nekaj let učil matematiko na srednjih šolah. 1959 je postal asistent za matematiko na oddelku za tehniško fiziko. Po doktoratu se je 1962 izpopolnjeval pri firmi Zuse v Bad Hersfeldu v Nemčiji in se specializiral za delo z enim prvih računalnikov Z-23. Od 1963 do 1966 je bil predstojnik računskega centra Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani. Sodeloval je pri številnih raziskovalnih nalogah s področja računalništva. Kasneje je bil profesor matematike na Fakulteti za elektrotehniko.

V njegovi bibliografiji je 25 enot, od tega tretjino učbenikov matematike.

Z vodenjem dela pri Z-23 ter predavanjem predmeta Programiranje za računalnike na več fakultetah, ne samo v Ljubljani, je bil začetnik organiziranega študija računalništva v Sloveniji.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 11. zvezek, Ljubljana 1997, Skubic, Tomislav, avtor Matjaž Željko;
OMF, 43 (1996), str. 96, Gabrijel Tomšič, Profesor dr. Tomislav Skubic – umrl)


Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik