Viljem Rupnik

(Ljubljana, 21. maja 1933)

Matematik. Ekonomist.

Diplomiral je 1956 na Prirodoslovni-matematični fakulteti Univerze v Ljubljani iz uporabne in teoretične matematike, 1961 še na Ekonomski fakulteti. Doktoriral je 1962 na Ekonomski fakulteti, 1973 pa še na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo iz matematike. V letih 1956 – 91 je bil zaposlen na Ekonomski fakulteti, od 1974 kot redni profesor.  Bil je Fordov štipendist in se je 1964-65 izpopolnjeval pri R. L. A. Ackoffu v Centru za upravljanje na Pensilvanski univerzi v Filadelfiji in pri R.Bellmannu na Univerzi Južne Kalifornije.

Sprva je proučeval matematično modeliranje mikroekonomskih struktur, po vrnitvi iz ZDA pa nadaljeval delo, povezano z upravljavskimi  vprašanji ter vprašanji neterminalnega upravljanja linearnih sistemov. Pri Raziskovalnem centru Ekonomske fakultete je razvil matematično teorijo ekonomske integracije, teorijo proizvodnje kot aplikacijo splošne matematične teorije sistemov ter dokazal eksistenčne izreke multikriterialne upravljivosti dinamičnih sistemov. Objavil je okrog 70 strokovnih in znanstvenih člankov, 10 učbenikov in 3 knjige, ki niso učbeniki. Znana je Zvezno dinamično linearno programiranje, 1978. Za uvajanje operacijskih metod v ekonomijo je 1969 dobil Kraigherjevo nagrado.

(vir: Enciklopedija Slovenije, 10. zvezek, Ljubljana 1996, str. 330, Rupnik Viljem)

(vir: Finance)Opis:Matematik. Ekonomist.
Ključne besedeMatematik, Ekonomist