Vladimir Ribarič

(Velika Nedelja, 23. januarja 1928 – 2002)

Geofizik in seizmolog.

Diplomiral je 1952 in doktoriral 1986 na Prirodoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Po specializaciji v Zagrebu in Beogradu je od 1964 delal na Astronomsko-geofizikalnem observatoriju na Golovcu v Ljubljani, ki ga je od 1967 tudi vodil. 1978-1994 je bil direktor Seizmološkega zavoda Republike Slovenije. Od 1981 je bil izredni profesor seizmologije na univerzi v Skopju, od 1987 redni. Od 1964 – 1972 je bil predstavnik Jugoslavije v evropski seizmološki komisiji.

Vzpostavil je opuščeno seizmološko službo v Sloveniji. Izdelal je zemljevid potresnih področij in sestavil katalog potresov (Seizmičnost Slovenije I., Katalog potresov /792 n. e. – 1981/, 1982). Veliko je prispeval k posodobitvi seizmometričnih opazovanj, vzpostavil mednarodne povezave ter sodeloval pri konstruiranju in izvedbi seizmoloških aparatur. Napisal je 10 knjig, med njimi več poljudnih o astronavtiki, seizmologiji (Cilj vesolje, Ljubljana 1961, Ikarus leti v vesolje,1973, Zemlja se je stresla, Ljubljana 1964, Potresi, Ljubljana, 1984, Ljubljanski potres 14. aprila 1895, 1995, in druge), 50 znanstvenih razprav, 90 strokovnih in več kot 260 poljudnih člankov, največ v Življenju in tehniki, iz naravoslovja, tehnike, astronavtike in vojaških ved.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 10. zvezek, Ljubljana 1996, str. 202, Ribarič, Vladimir, avtor Rajko Pavlovec)


Opis:Geofizik in seizmolog.
Ključne besedeGeofizik, seizmolog