Zvonimir Bohte

(Ljubljana, 17. junija 1935)

Matematik.

Diplomiral je 1957 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, 1971 je doktoriral. Strokovno se je izpopolnjeval v Köbenhavnu in Londonu. 1977je postal izredni, 1982 redni profesor na ljubljanski univerzi, predaval pa je tudi na Univerzi v Zagrebu. 1965-68 je bil predstojnik računskega centra Univerze, 1972-74 predstojnik matematičnega oddelka, od 1982 direktor Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.

Ukvarja se z numerično matematiko. Napisal je Numerično reševanje enačb, Ljubljana 1966, Numerične metode, 1978. Objavljenih ima nad 30 člankov v matematičnih revijah.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek, Ljubljana 1987, str. 304, Bohte, Zvonimir)Opis:Matematik.
Ključne besedeMatematik