Črtomir Zupančič

(Ljubljana, 28. november 1928)

Fizik.

V Ljubljani je študiral matematiko in fiziko in je 1952 diplomiral, 1959 doktoriral. 1954 je postal asistent na kasnejšem IJS in 1956 znanstveni sodelavec. 1959 je bil izvoljen za docenta, 1964 za izrednega profesorja. Od 1966 je bil znanstveni sodelavec v CERN-u v Ženevi, med 1968 in 1997 redni profesor na Univerzi Ludwiga in Maximiliana v Münchnu. Izpopolnjeval se je tudi na Danskem pri N. Bohru in v ZDA. Bil je predsednik svetovalnega odbora za fiziko srednjih energij pri zveznem ministrstvu v Bonnu.

Raziskoval je na področju jedrske fizike in fizike delcev. Sodeloval je na številnih mednarodnih znanstvenih srečanjih, tudi s predavanji. Objavil je sam ali skupaj s sodelavci približno 100 znanstvenih člankov.

1960 je skupaj s sodelavci  prejel Kidričevo nagrado.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 15. zvezek, 2003, str. 237, 238, Zupančič, Črtomir)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik