Žiga Knap (tudi Žiga-Robert Knap)

(Celje, 6. maja 1937)

Matematik, filozof. Ukvarjal se je z logiko in metodologijo filozofije in uporabo matematike v družbenih vedah.

Študiral je matematiko, diplomiral 1960, in filozofijo, diplomiral 1961, oboje na Univerzi v Ljubljani. Doktoriral je iz filozofije na Univerzi v Ljubljani 1985. Mentor je bil Frane Jerman, disertacija ima naslov Filozofski in metodološki problemi teorije sistemov.

Po diplomi se je zaposlil na inštitutu za sociologijo in filozofijo Univerze v Ljubljani. Izpopolnjeval se je 1963 – 67 na Katedri za matematično logiko in kibernetiko na Univerzi Lomonosova v Moskvi in 1973 na Univerzi v Edinburhgu. Na filozofski fakulteti je metodološke predmete začel predavati 1976, od 1988 naprej tudi logiko. Za rednega profesorja je bil habilitiran 1993. 2002 je bil mentor 1 doktorandu. Sodeloval je pri več raziskovalnih projektih, 1993-1996 pri Phenomenology and Cognitive Science v okviru TEMPUS-a, 1994-1996 pri Logika, filozofija znanosti in kognitivna veda ter Formalne strukture v modelih stvarnosti, spoznanja in duha, 1996-1999. Objavljenih ima 6 originalnih znanstvenih člankov, 11 znanstvenih prispevkov na konferencah, 29 poročil o raziskovalnih projektih.  Je soavtor monografije Program razvoja teoretičnih in aplikativnih vidikov diskretne matematike za potrebe družbenih ved, 1976. Je prevajalec znane knjige G. Polya: Kako rešujemo matematične probleme, 1989. Vseh bibliografskih enot je naštetih 111.

Viri:
[1] MaFiRa-Wiki
[2] bibliografija na izum.siOpis:Matematik, filozof. Ukvarjal se je z logiko in metodologijo filozofije in uporabo matematike v družbenih vedah.
Ključne besedeMatematik, filozof