Adrijan Levstik

(Brežice, 28. oktobra 1939)

Fizik.

Diplomiral je 1965 in doktoriral 1972 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Od 1965 dela na Inštitutu Jožefa Stefana. 1972 in 1975 se je izpopolnjeval v Nemčiji kot Humboldtov štipendist, 1987 pa na Inštitutu za eksperimentalno fiziko Univerze v Saarbrücknu. 1990 je postal izredni profesor na Tehniški fakulteti v Mariboru. Njegovo raziskovalno področje je fizika trdne snovi, predvsem dielektrična spektroskopija. V mednarodnih fizikalnih revijah je objavil 87 znanstvenih člankov. 1986 je bil (z B. Žekšem) sodobitnik Kidričeve nagrade.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 6. zvezek, Ljubljana 1992, str. 159, Levstik, Adrijan)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik