Albin Belar

(Ljubljana, 21. februarja 1864 – Polom, 1. januarja 1939)

Naravoslovec, fizik, seizmolog.

Diplomiral je na dunajski univerzi iz kemije in naravoslovnih znanosti in doktoriral iz fizikalnih znanosti na Univerzi v Grazu.  1890 – 1896 je bil asistent na mornarski akademiji na Reki, od 1896 – 1908 profesor na realki v Ljubljani. Inovatorsko je opremil kemijski laboratorij. 1897, dve leti po ljubljanskem potresu, je ustanovil seizmološko opazovalnico, prvo v Avstro-Ogrski. 1908 – 10 je sodeloval pri ustanavljanju seizmološkega zavoda na Tašmajdanu v Beogradu. Izumil in izdelal je vrsto instrumentov za opazovanje in merjenje potresov. Na Vršeh nad Vintgarjem je 1923 uredil geofizikalni observatorij. Po prvi svetovni vojni je bil zaradi očitanega mu germanofilstva (»nemškutarstva«) nezaželen.

V letopisu 1896/97 realke je objavil razpravo Das periodische Gesetz und das natürliche System der Elemente s predstavitvijo periodnega sistema, njegovimi odlikami in nedorečenostmi.  Od 1901 do 1910 je izdajal mesečnik za seizmologijo Die Erbebenwarte. O izsledkih svojih raziskav je objavil več  člankov, ki so bili citirani v svetovni znanstveni literaturi, npr. Beiträge zum Erdbeben von Laibach im Jahre 1895, Dunaj 1896, Laibacher Erdbebenstudien, Ljubljana 1896, Über Erdbebenbeobachtung, Ljubljana 1898.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek, Ljubljana 1987, geslo Belar, Albin, avtorja A. Kornhauser, J. Lapajne)Opis:Naravoslovec, fizik, seizmolog.
Ključne besedeNaravoslovec, fizik, seizmolog