Andrej Čadež

(Ljubljana, 12. septembra 1942)

Fizik, astrofizik.

Diplomiral je 1965 iz tehniške fizike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, nadaljeval študij na univerzi Severne Karoline v Chapel Hillu in tam 1971 doktoriral iz splošne teorije relativnosti. Napisal je več razprav iz relativnostne astrofizike in fizike in jih objavil v različnih fizikalnih revijah. V astronomiji se je izpopolnjeval na observatorijih v Parizu, Oxfordu in drugod. Od 1982 je bil izredni profesor astronomije in astrofizike na sedanji Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, od 1986 redni profesor. Več let je skrbel za razvoj observatorija na Golovcu. Ukvarjal se je tudi z meritvami gravimetrije oziroma določanja morebitnega spreminjanja gravitacijske konstante.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 2. zvezek, Ljubljana 1988, str. 90, Čadež, Andrej)Opis:Fizik, astrofizik.
Ključne besedeFizik, astrofizik