Anton Kuhelj

(Opčine, 11. novembra 1902 – Ljubljana, 31. julij 1980)

Elektrotehnik, strokovnjak za mehaniko, profesor mehanike.

V gimnazijo je hodil v Trstu in Kranju. Diplomiral je  iz elektrotehnike 1927 na Tehniški fakulteti v Ljubljani in 1936 doktoriral. 1933 je bil izvoljen za docenta na Tehniški fakulteti, 5 let za izrednega in 1946 za rednega profesorja. Bil  je predstojnik oddelka, 1947/48 dekan, 1952-54 rektor tehniške visoke šole in 1954-56 rektor Univerze.

Čeprav elektrotehnik po izobrazbi, se je večino delovne dobe posvečal mehaniki. Uveljavil se je s preučevanjem dedukcij v teoriji lupin in z delom pri hidrodinamiki turbin. Na več tehniških fakultetah je na diplomskih in podiplomskih tečajih predaval matematiko, teoretično in tehnično mehaniko točk, togih, elastičnih in plastičnih teles ter kontinuov, dinamiko, hidrodinamiko in letalstvo. Je med začetniki slovenskega letalstva. Veliko je sodeloval s S. Bloudkom pri jadralnih, športnih, turističnih in šolskih letalih. Prvo letalo je poletelo 1930, zadnje 1954. Sodeloval je pri revijah Applied Mechanics Review in Zentralblatt für Mathematik ter pri družbi Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik v Berlinu.

1949 je postal član SAZU, podpredsednik je bil 1951 – 1980. V več strokovnih (za elektrotehniko, za tehniko, za mehaniko) jugoslovanskih društvih je bil častni član. 1973 je prejel Kidričevo nagrado za življenjsko delo. Bil je zaslužni profesor in častni doktor Univerze v Ljubljani.

Je avtor večjega števila člankov, 5 univerzitetnih učbenikov in 4 poljudnih knjig o mehaniki.

O naslednjem se je zvedelo šele po dolgih desetletjih:

Bil je najstarejši od »treh Antonov« (Anton Kuhelj, Anton Peterlin, Anton Moljk), ki so nehote sodelovali v »tihotapski aferi«, ko jih je predsednik slovenske Vlade Boris Kidrič poslal 1947 kupovat (z gotovino (?!)) opremo za nevtronski generator. Vestni italijanski policaji so jih zaprli in izpustili šele po daljšem italijansko-jugoslovanskem diplomatskem ping-pongu.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 6. zvezek, Ljubljana 1992, str. 65, Kuhelj, Anton, avtor Marko Škerlj)Opis:Elektrotehnik, strokovnjak za mehaniko, profesor mehanike.
Ključne besedeElektrotehnik, strokovnjak za mehaniko, profesor mehanike